AYNZELİHA GÖLÜ

Urfa Kalesinin önünde yer almakta olan bir göldür. Bu göldeki balıklar, mekânın kutsal olduğuna inanıldığından yenilmez. Rivayetlere göre, Hz İbrahim ateşe atılacağı zaman, Nemrut’un kızı Zeliha, Hz. İbrahim’in dinine iman ettiğini söyleyince, babası tarafından ateşe atılır. Zeliha yanarak can verir. Daha sonra, Zeliha'nın düştüğü yerde bir göl oluşur. Bu göle de Aynzeliha (Zeliha Gölü veya Pınarı) adı verilir.